Tyvärr måste vi meddela att vi, p.g.a. de rådande omständigheterna, tvingas ställa in DIN Goalie Camp 2020. Detta gäller både Stockholms- och Göteborgscampen.

Vår målsättning är självklart att vara tillbaka sommaren 2021.

Ta hand om er!